* לא כל התערוכות מתפרסמות | לשאלות כלליות וטכניות ניתן לפנות לווצאפ 054-5286808. בימים א - ה בין השעות 9:00-18:30*
*
*
*
תאריך אירוע פתיחה
 
*
תאריך פתיחת התערוכה
 
*
תאריך נעילת התערוכה
 
*
*