יוצרים למען הקהילה, נוצר עבור אמנים שחייבים לעבור לדיור קטן בקרוב וצריכים למכור את העבודות בהקדם, עבודות מצויינות במחירים טובים.