ביום שישי 9.2.24 בשעה 11.00  |  נעילה  1.4.24

התערוכה "אי ודאות" של האמן אבי שפרבר באוצרות משותפת של דורון פולק ורוני ראובן.
החומר בידיה המיומנות של אמנית הקרמיקה נעמי רבגד, מתעצב ומשתנה בכל אחת מעבודות המיצב "כעוף החול" באוצרותו של רוני ראובן.
"מזמור לדוד" הוא שמה של תערוכת היחיד של הצייר והזמר דוד ד'אור, באוצרותו של יהודה רחנייב

אבי שפרבר

אבי שפרבר


התערוכה "אי ודאותשל האמן אבי שפרבר באוצרות משותפת של דורון פולק ורוני ראובן.  

אבי מפסל באבן סמלי גורל בהשפעת איקונות תרבותיות. התערוכה מאפשרת צפייה בדימויים תלת-ממדיים שאולי יהפכו בעצמם לעדות היסטורית לנוכח מאורעות הזמן הנוכחי של לוחמה עקובה מדם בעזה.

עבודותיו עוסקות בעימות בין האדם לטבע ובין האדם לאדם. כל פסל ומיצב המוצג מייצג סמל תרבות ומלמד על משמעות המושג "אי ודאות" והדרך להשפיע עליה באמצעות חפצים, תפילות ופולחנים.

הסמל הפולחני מטרתו להיאבק ולהתגבר על השליטה בלא מודע. חפצים כקערת השבעה שבאמצעותה נלחמו במחלות ובנזקים, צמח הפיוטה כסמל לקבלת סגולות מרפא והסולם המאפשר עליה מעלה וירידה מטה ומסמל מלאכים מושיעים. יצירתו של אבי מבוססת על לימוד ובחינת הזיקה בין התפתחות באמנות ובפיזיקה המודרנית.

היא מצטטת מתוך אותם מפגשים ועולמות ויוצרת עבור הצופה הארה חדשה הניתנת להבנתו ופרשנותו.

נעמי רב גד

נעמי רב גד

החומר בידיה המיומנות של אמנית הקרמיקה נעמי רבגד, מתעצב ומשתנה בכל אחת מעבודות המיצב "כעוף החול" באוצרותו של רוני ראובן. בעבודה "קליפות" נעמי מפסלת קליפות גזעי עץ ומניחה אותן בשורה.

הן סיימו את תפקידן בטבע כנשל הנחש. הן יבשות, חסרות חיים אך עדיין זקופות. בעבודה "עולמות שבורים" מאכלסת נעמי דמויות, בני אנוש בתיבה שקופה. חורים מפלחים את גופם הגמיש, המרוקן מתוכן. הם פצועים, מעוותים משוועים לחיים חדשים.

עבודת הקיר "כעוף החול" מורכבת מיחידות נפחיות, בעלות צורות מופשטות, מונחות זו לצד זו, דחוסות וצמודות.
כל יחידה מתקפלת, מתעקלת, מוצאת את מקומה במרחב המצומצם. החומר הכחול המעוטר באורנמנטים מבצבץ כנקודת אור, כעוף החול הקם מתוך האפר.


דוד ד'אור- מזמור לדוד

דוד ד'אור- מזמור לדוד


"מזמור לדוד" הוא שמה של תערוכת היחיד של הצייר והזמר דוד ד'אור, באוצרותו של יהודה רחנייב.
ברגישות רבה ד'אור מניח בעזרת שפכטל כמויות צבע נדיבות. הוא מחפש את הצבע שלו בדיוק כמו שהוא מחפש את הצליל המתאים. דיאזים ובמולים, יחסי צבע מורכבים, המאפשרים לחוש רגשות אנושיים בתכלית המעלה. הבעות פנים של האדם והחי כתפילה למקור חיים ודביקות באין סוף. לבנים נוצצים וזוהרים בקונטרסט עם צבעוניות עזה ושוקקת חיים.

התערוכה איננה מספרת סיפור כי אם מעבירה את הצופה חוויה מקראית מיסטית של הנפש המבקשת להיות חלק מהשלם.

גלריה הסדנה לאמנות, יבנה | כתובת: שדרות דואני 25 יבנה
מנהל :רוני ראובן  | 08-9422458 | 
Roni@yavne.matnasim.co.il