N.D. Gallery - גלריה לאמנות עכשווית ע"ש נעמי דביניק


פתיחת התערוכה: יום רביעי 11.10.23 בשעה 20:00
תאריך נעילת התערוכה:3.11.23
אוצרת התערוכה אביב מעוז

מירה צדר פועלת כאמנית בארץ ובחו"ל מעל לשלושה עשורים.
את פרויקט "קו נקודה" היא החלה עוד ב-1997 עם סדרה של רישומי דיו על נייר כותנה.
הפרוייקט כלל שימוש באלמנטים גיאומטריים, אותם ניתן לצמצם לנקודות ולקווים, המתארים עולם חדש, בתוך רשת (גריד) או סביבה מובנית, המשלבים קדושה וחילוניות במקביל.
התערוכה של צדר היום היא סיכום ביניים של מחקר זה, בו ניתן לראות איך האמנית מבקשת לצאת מה"קדוש", מהקווים והזוויות הישרים בשחור לבן, לעבר הצבעוני וה"חילוני", באמצעות הצורות העגולות, החפצים הלא ברורים, ועד אל הקולאז'ים, שילוב של קדוש וחילוני, אולי אפילו תוך כדי יצירת ישויות היברידיות חדשות ופריצת גבולות ומוסכמות.

"קו נקודה"  תערוכת יחיד של האמנית מירה צדר

גלריה שיתופית לאמנות עכשיווית, רח' עוזיאל 52, רמת גן, 054-5931040

"קו נקודה"  תערוכת יחיד של האמנית מירה צדר

מירה צדר